pondělí 8. srpna 2011

Dvůr, vila

Zámeček
Předchůdce státního statku byl panský dvůr. Ten se vzpomíná již ve středověku. Nejdéle patřil mnichům Dominikánům. Po zrušení Dominikánského kláštera připadl komornímu fondu. Ten část půdy v roce 1787 rozparceloval, ze zbývající půdy vznikl státní statek. Dvůr se skládal z hospodářských budov a z rezidence (zámku), v tom byl purkrabský úřad a byty pro dva úředníky. Ve dvoře byl byt o dvou světnicích, který obýval nájemce rohatého dobytka. Dále tam byly byty pro čeládku a byt pro pivovarníka. Bylo zde také obydlí pro drába, 3 stodoly, 2 kůlny, maštale a chlévy. Ke dvoru patřily ovčírny v  Horních a  Dolních Šinkvicích. Na statku byly také tři rybníky. Nebyli zde chovány plemenné klisny ani plemenní hřebci, poddaní jezdili se svými kobylami do státních hřebčínů. Po roce 1807 se přešlo od úhorového systému k pokrokovějším technologiím a byly rušeny rybníky. Pozemky, které se takto získaly, byly prodávány menším zemědělcům. Po roce 1884 byla práce na statku obstarávána výhradně námezdními silami. Pracovaly zde celé rodiny. Muži jezdili s koni nebo voly, ženy pečovaly o dobytek a pomáhaly na polích. Za odměnu bydleli v bytě na statku a dostávali především naturálie. Podmínky života těchto deputátníků nebyly valné a často se stěhovali z jednoho statku na jiný. V roce 1905 se strhla velká stávka za zvýšení platů, ta byla potlačena a aktéři byli potrestáni. po první světové válce měl statek výměru 218 hektarů, Roku 1924 byla provedena pozemková reforma, při které byly rozprodány některé pozemky a výměra dvorské půdy se zmenšila na polovinu. Členové rodiny Weissové si za první republiky vystavěli v zámecké zahradě budovu napodobující barokní sloh. Po druhé světové válce přišla další parcelace. Když se vedení ujala KS byla parcelace zrušena a statek byl opět sjednocen. Roku 1966 měl státní statek 594 ha půdy a 43 ha lesů, které převzaly Státní lesy. Ke statku patřila též farma Šinkvice. Tam se odchovávala hříbata a byl zde zaveden chov plemenných a závodních koní. Zámeček byl zrekonstruován v roce 1999 a nyní je v soukromých rukou.
Vila
Původně patřila ke statku, po 2.světové válce byla odkoupena pro potřeby MNV, dnes v ní sídlí pošta a restaurace Maryša. Žádné komentáře:

Okomentovat